Logo
Címlap
Alapító tagok
Célkitűzések
Aktivitások
Sajtó
Kapcsolat

Célkitűzések

Az Alapítvány a Hetényi Géza Kórház vezetésével teljes egyetértésben alapvető céljának tekinti Jász-Nagykun-Szolnok megye, tágabb értelemben a Szolnok központú régió kardiológia ellátásának folyamatos betegközpontú fejlesztését, kierjesztését, az ellátás színvonalának emelését.

Az elmúlt időszak változásait, valamint hazánk aktuális gazdasági, pénzügyi helyzetének sajátosságait is messzemenően figyelembe véve az Alapítvány véleménye alapján jelenleg ezek a célok a Szolnoki Kardiológiai Centrum számára a III-as progresszivitási szint elérésével, az ehhez kapcsolódó feltétel rendszer mielőbbi teljesítésével érhetők el.

Ebből a szempontból az egyik legfontosabb feltétel, a folyamatos 24 órás hemodinamikai ellátás már 2008. március 1. óta biztosított. Ez lehetővé teszi, hogy a régióban, amely tágabb értelemben 440.000 ember ellátását jelenti, minden heveny szívinfarktust elszenvedett beteg a legrövidebb időn belül hozzájusson a tudomány mai állása szerinti legmodernebb gyógyító eljáráshoz, a szívkatéterezéshez, koszorúér tágításhoz.

A másik hasonlóan fontos feltétel egy a centrumon belüli modern műtő-labor működtetése, amelyben speciális, a legmagasabb szintű ún. elektrofiziológiai vizsgálatok, a ritmuszavarok kezelésére alkalmas speciális eljárások pl. abláció, PM beültetések végezhetők. A magas színvonalú betegellátásnak alapvető feltétele az is, hogy folyamatos legyen az egyetemekkel, a szívsebészeti centrumokkal az együttműködés. Kiemelkedő fontosságúnak tekintjük tehát azt az együttműködési megállapodást, amely Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet és a Hetényi Géza Kórház között köttetett. Ez képezi pl. alapját az új labor orvos szakmai munkájának is Az Alapítvány a Szerencsejáték Zrt. jelentős anyagi támogatásával beszerezte a szükséges rendkívül drága műszereket és ezzel lehetővé vált a labor munkájának elindítása, a folyamatos működésének biztosítása.

Logo